Csillagvizsgáló a Pip Ivan hegyen

pop ivan csillagvizsgáló fehér elefánt

Felújítják a csillagvizsgálót a Pop Iván hegycsúcson – a Fehér Elefánt

pop iván obszervatórium kárpátaljaItt járt Bodor Ádám?

A Pip Iván-hegycsúcson a Csornahorán, 2028 m-es tengerszint feletti magasságban különös építmény fogadja az arra vetődő magashegyi túrázókat. Bár az egykori csillagvizsgáló eléggé megviselt, kifosztott, romos állapotban maradt fenn, monumentalitása még most is lenyűgöző. Az 1-2 méter vastagságú, mészkőblokkból épített falak lepusztultságuk ellenére változatlanul uralják a csúcsot, nagyobb részt kétemeletes, a nyugati lejtőn elhelyezkedő épületrészen pedig ötemeletes magasságban. A Csornahora gerincét szemlélve a szinte minden oldalról jól kivehető, sőt messzire világító erődszerű rom jogosan viseli a Fehér Elefánt becenevet.

csillagvizsgáló pop ivan

A Pop Ivan hegycsúcs csillagvizsgálója 2012 telén (képek forrása: Wikipédia, Kárpátalja portál, Kárpátinfó…)

Az obszervatórium építése a Pip Ivanon

kárpátok pop ivan csillagvizsgáló

A jobb sorsra érdemes építmény az 1936-38-as években nyerte el végső pompáját, lengyel beruházásból. Akkortájt Európában csak Franciaországban, a Pireneusokban akadt párja, de világviszonylatban sem volt ötnél több hasonló formátumú obszervatórium.

Csillagvizsgáló Pip Ivan hegy

Csillagvizsgáló a Pip Ivan – Піп Іван – hegyen

A varsói egyetem azért választotta a Verhovina távoli csúcsát a csillagvizsgáló helyéül, mert a légkör tisztasága és a fényszennyezés hiánya a Kárpátoknak ezen a pontján mutatkozott a legideálisabbnak a későbbi kutatómunkához. Annak ellenére ragaszkodtak a Pip Ivánhoz, hogy a monstrum kivitelezése a csúcson nem bizonyult egyszerű feladatnak. Hiába volt építőkő helyben elegendő, az építkezéshez szükséges összes alapanyagot, eszközt nem egykönnyen juttatták fel az erdőn keresztül a mindentől távoli, nehezen megközelíthető helyre. A kivitelezők mégis eleget tettek a kihívásoknak. A hatalmas teleszkópot, például, angol cég gyártotta le, és saját munkatársait küldte el a beüzemelésére. Végül 1938. július 29-én az erődszerű obszervatóriumot átadták rendeltetésének.

obszervatórim pip ivan hegy

Az obszervatórium látképe. Pip Iván hegycsúcs, Kárpátalja

A munkájukat elkezdő lengyel kutatók, csillagászok valamivel több, mint egy évig végezhették itt megfigyeléseiket, kutatásaikat. Hamarosan menekülniük kellett, amikor 1939. szeptember 1-én Németország megtámadta Lengyelországot. A későbbiekben szovjet tudósok folytatták lengyel kollégáik munkáját.

Felújítják a Pip Iván csillagvizsgálóját

A többször gazdát cserélő csillagvizsgáló mostoha sorsra jutott, egészen az utolsó időkig úgy tűnt, pusztulásra van ítélve. Most azonban biztató hírek érkeztek a csillagvizsgáló jövőjét illetően. EU-s támogatásból elkezdték a Pip Iván-hegycsúcs monumentális koronaépületének felújítását. Reméljük, környezetkímélően teszik a dolgukat, reméljük, nem tűnnek el a környékről a madarak.

pip ivan csillagvizsgáló


Az objektumot a Fehér-Tisza forrásától indulva pillanthatjuk meg. Az erdőszint felső határáról lefelé ereszkedve az Asztag oldalában lévő tisztásokról szép kilátás tárul elénk, és a távolban fenségesen kiemelkedő Csornahora, mely valaha a lengyel-magyar határhegy is volt, most Kárpátalja és a Ivano-Frankivszki megye között képez vízválasztót. Ez az egész térség legmagasabb hegysége, amit délről a Pop Ivan-havas hegycsúcsa zár. Ezen áll az erődszerű monumentális építményt, a hajdani csillagvizsgáló és meteorológiai állomás 2028 méterrel a tengerszint felett a Máramarosi havasokban.

Ez a környék a helyszíne Bodor Ádám A Verhovina madarai c. regényének.

Otthon vagyunk Bodor szövegeiben. Úgy húzzuk magunkra ezt a Verhovinát, mint szúrós, durva, bűzlő darócpokrócot, amej felsebzi a bőrt és émejíti a gyomrot, mégis megmelegszik alatta a lélek.

Balla D. Károj

Az erdők engedelmesen szétnyílnak előttük, így az elkövetkező nap délutánján sziporkázó napsütésben érnek fel a csúcsra. Emma Fojondár meghosszabbításaként elsőnek látja meg a Fehér Elefántot. Ugrik le a férfi nyakából, előkapja a mobiltelefonját, minden irányból fotózza a csillagvizsgálót. – Itt nincs térerő, jelenti bosszankodva. – Hát nem a fölösleges hívások elől jöttünk el, kérdezi elégedetten Fojondár. Különben is, itt nincs térerő? Szerintem itt van csak igazán. Nem hallod, hogy zúg a csend?

Berniczky Éva: Az utolsó császármadár

Kulcsszavak Google-kereséshez: csillagvizsgáló, pop ivan hegycsúcs, pip ivan, obszervatórium, a verhovina madarai, bodor ádám, kárpátok, kárpátalja, máramarosi havasok, bukovina, ivano-frankivszki terület, ukrán-román határ, történelmi magyar-lengyel határ, osztrák-magyar monarchia, szovjetunió, ukrajna, csornohora

Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.